• Welkom

Wat verwachten we van de spelers?

·        Bij iedere wedstrijd wordt de uitgangskledij van O.M.S. INGELMUNSTER gedragen

De ontvangen training wordt niet gebruikt voor de wekelijkse trainingen. (uiteraard kan die van vorig seizoen wel gebruikt worden op de trainingen)

·        De trainer bepaalt welk uur er voor een wedstrijd wordt afgesproken. Het aanvang- of vertrekuur wordt stipt nageleefd.

·        Voor iedere training is de speler telkens een kwartier voor aanvang aanwezig. Vijf minuten voor aanvang van de training zit iedereen met gepaste uitrusting klaar in de kleedkamer.

·        Voor iedere training en wedstrijd geven we aan trainer, afgevaardigde en medespelers een hand.

·        Elke afwezigheid wordt verplicht VOORAF gemeld aan de trainer.

·        Bij het te laat komen op training ga je niet zomaar het veld op om mee te trainen maar meld je eerst aan bij de trainer.

·        Uw trainer wordt steeds aangesproken met ‘trainer’.

·        Voor elke training of wedstrijd zijn de voetbalschoenen gepoetst.

·        Er wordt na iedere training en wedstrijd gedoucht. Voor de hygiëne worden badslippers verplicht!

·        Voetbalschoenen worden na iedere training en wedstrijd buiten afgeklopt en uitgedaan zodat al de vuiligheid niet meegaat in de gang en kleedkamer!

·        We tonen respect voor materiaal en accommodatie, zowel bij thuis– als uitwedstrijden. Vuilnis hoort in de vuilnisbak!

·        In zeer warme periodes is het verplicht om sportdrank of water mee te hebben naar de training.

·        We verspelen geen tijd in de kleedkamer bij het douchen.

 Uiterlijk 25 minuten na elke training of wedstrijd dienen de kleedkamers verlaten te worden.

De laatste die de kleedkamer verlaat kijkt samen met de trainer of er niets achtergebleven is.

·        Vergeet uw identiteitskaart of KIDS ID niet, zonder mag en kan er niet gespeeld worden!

De boete wordt betaald door de speler en geïnd door de afgevaardigde.

·        Kostbare voorwerpen worden achtergelaten in de kleedkamer op eigen risico. Trainers hebben een kastje ter beschikking waar de waardevolle voorwerpen in bewaard worden.

·        De ouders mogen mee in de kleedkamer tot en met de U 9.

·        FAIR PLAY dragen we als club hoog in de vaandel.

·         We respecteren onze tegenstander en scheidsrechter. Dit geldt ook voor ouders.

·        Voetbal is een teamsport ,pesten of gevorderd plagen horen niet thuis in onze club.

·        Ouders of spelers met een vermoeden kunnen steeds terecht bij trainer of de ombudsman.

 Anticipatie en communicatie zijn de beste regels tegen pesten.

 

   Trainen bij een andere club:

Wanneer spelers in de loop van het seizoen een test wensen te doen bij een andere club, kan dit enkel mits toestemming van OMS.

 Deze toestemming kan enkel worden verkregen via de TVJO.

Hij bekijkt dan in overleg met de JC en / of trainers of deze toestemming wordt gegeven. 

 

DEZE TOELATING WORDT VOOR NIEUWJAAR NIET TOEGESTAAN !!!

    

Verlaten van de club

Wanneer een speler het volgend seizoen de club wenst te verlaten, vragen we om dit steeds te komen meedelen.

Dit zal geen sportieve gevolgen hebben voor de speler maar stelt ons wel in de mogelijkheid om een vervanger te zoeken.

We pleiten voor open communicatie, dit is zowel voor de speler als voor OMS de beste keuze.

 

-Wat verwachten we van de trainers/afgevaardigden?

 

·   Het trainingsschema (kleedkamers en terreinen) zoals opgesteld door het bestuur wordt gerespecteerd.

·   Gebruikte doelen dienen steeds terug geplaatst te worden op de voorziene en veilige plaatsen achter de omheining. Let hier vooral op tijdens de wedstrijden!

·   Doelen dienen tijdens trainingen en wedstrijden steeds vastgehaakt te worden, dit om ongevallen te voorkomen.

·   Al het gebruikte materiaal zoals ballen, kegels, topjes, overtrekjes, haken, ... moeten ordentelijk door of onder toezicht van de trainer na de training of wedstrijd terug op hun voorziene plaats gelegd worden. De materiaalruimte dient altijd te worden gesloten.

·   Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal, wees ervan bewust: sportmateriaal kost geld!

·   Elke trainer of afgevaardigde controleert na de training en wedstrijd de kleedkamers (bvb. lopende waterkranen, lichten, achterlatende kledij, … )

 

 

·   Wees ervan bewust dat we verwachten dat van alle lokalen, kleedkamers, materiaalruimte, bureel, scheidsrechterslokaal, lokaal van de lichten enz., de lichten worden gedoofd en de deuren worden afgesloten, dit na de laatste training of wedstrijd.

·   De vuile kledij moet bij een thuismatch onmiddellijk na de wedstrijd in het washok geplaatst worden, bij een uitwedstrijd dezelfde dag!

·   Let er zeker op dat gedurende de training en/of wedstrijd de kleedkamers zeker gesloten worden om diefstallen te voorkomen.

·   Op begeleidingsvlak dienen de trainers bij “hun” spelers te blijven, dit van bij de opwarming tot bij het verlaten van de kleedkamers na de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de ploegafgevaardigde, die hoort ook bij zijn spelers en trainer te zijn, voor, tijdens en achter de wedstrijd en dit tot iedereen de kleedkamer verlaten heeft.

·   Na de laatste training van de week worden de selecties voor de komende wedstrijd bekend gemaakt. De ploegopstelling zal gebeuren op basis van een hele reeks criteria zoals de aanwezigheid, voetbalkwaliteiten, het aantal trainingen, de fysische ontwikkeling, de luisterbereidheid, de ploeggeest, de inzet, enz… de eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer.

 

 

Wat verwachten we van de ouders?

 

·        Voor en na de wedstrijden worden de ouders niet toegelaten in de kleedkamers (behalve voor de duiveltjes).

·        Uw aanwezigheid op wedstrijden werkt zeker stimulerend op de jongens.

Wij waarderen daarbij ten zeerste een gezonde geestdrift en gejuich langs de zijlijn, maar zeker geen negatief gedrag tegenover de scheidsrechter, de tegenpartij en de eigen spelers.

·        Niemand is perfect, dus ook de begeleider of trainer niet.

 Indien je niet akkoord bent met genomen beslissingen kan je altijd eerst bij de trainer terecht, dan bij de TVJO of iemand van het jeugdbestuur.

·        We hopen op jullie te kunnen rekenen voor de verplaatsingen van de uitwedstrijden.

·        Het is ten strengste verboden om als ouder de velden te betreden en dit zowel op trainingen en wedstrijden.

·        Ook de dug-out waar spelers kunnen plaatsnemen zijn verboden terrein voor de ouders.

·        Ouders kunnen dus geen training of wedstrijd volgen op de stoelen van de dug-out.

·        De grasvelden en dug-outs zijn neutrale zones. Wanneer ouders deze betreden kan de scheidsrechter het spel stilleggen en zwaait er ook een ferme boete voor de club.

 

 

 

 

Sponsors 


 


  


 


 

 


 

 

Joomla templates by Joomlashine