• Welkom

                                                                                   

WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL?

 

Bij elk sportongeval waarbij de tussenkomst van het F.S.F. (Federaal Solidariteitsfonds van de K.B.V.B) nodig is ga je als volgt te werk:

 

1.     Vraag een aangifteformulier aan bij de afgevaardigde van je ploeg , in het secretariaat of kan je HIER downloaden  .

 

2.     Laat het “MEDISCH GETUIGSCHRIFT” van het formulier invullen door de behandelende geneesheer.

Speciale aandacht hierbij voor het aantal zittingen bij de kinesitherapeut! Vraag de geneesheer het maximale aantal op het formulier te vermelden.

Zo ben je zeker dat er voldoende door het F.S.F. gedekt wordt.

 Om die reden, altijd voorschrift bezorgen met het aantal te voorziene behandelingen. 

De behandelingen worden niet meer terugbetaald zodra de speler opnieuw op een scheidsrechtersblad wordt ingeschreven.

 

3.     Vul zelf (of trainer of afgevaardigde) verder de “AANGIFTE VAN ONGEVAL” van het formulier zo goed mogelijk in.

     Speciale aandacht voor de plaats, datum, exacte terrein en  omstandigheden van het ongeval.  (gegevens in rechterkolom invullen)

 

4.     Geef het document samen met een geel klevertje van je ziekenfonds binnen de 5 werkdagen  volgend op het ongeval aan je afgevaardigde, of geef beiden af op het secretariaat.

 

5.     Nadien ontvang je van ons na ongeveer 4 weken een ontvangstbewijs van de K.B.V.B met aangifteformulier en genezingsattest.

 

6.     De behandelende geneesheer dient, bij volledige genezing, dit genezingsattest in te vullen.

Daarna wordt het door de speler aan de afgevaardigde of in het secretariaat bezorgd.

 

7.     Zonder ingevuld genezingsattest mag een speler NIET deelnemen aan wedstrijden.

      Indien dit wel gebeurt en een nieuwe kwetsuur doet zich voor, dan zal er geen nieuwe aangifte kunnen gedaan worden aangezien het eerste ongeval    niet werd afgesloten.

 

8.     Nadat je alle facturen en onkostennota’s hebt voldaan richt je zich tot je ziekenfonds en vraag je een attest met volgende gegevens:

a.     Code en datum prestaties

b.     Betaald bedrag

c.      Tussenkomst ziekenfonds

d.     Bedrag ten uwen laste

 

9.     Dit attest bezorg je met alle andere bewijzen  van betaling (vb. apotheekkosten, huur van krukken enz.…) aan je trainer,afgevaardigde of in het secretariaat.

 Gelieve ook  het rekeningnummer mede te delen waarop moet gestort worden.

 

10.                       Na ongeveer anderhalve maand ontvang je een detail van de tegemoetkoming van het F.S.F. (Minimumbedrag voor een uitkering = 10 €)

 

11.                       Laattijdige of onvolledige aangiften worden niet behandeld. (document moet op K.B.V.B. zijn binnen de 14 werkdagen na datum ongeval)

 

12.                       Indien er geen genezingsattest werd ingediend wordt het dossier na 2 jaar automatisch afgesloten.

 

13.                       Voorwaarde tot het openen van een ongevaldossier is een sportieve inactiviteit van minimum 15 dagen.

 

 

 

 

 

 

Sponsors 


 


  


 


 

 


 

 

Joomla templates by Joomlashine